Čtěte pozorně změny, které se týkají péče o vaše děti.

1. Děti do 15 let věku musí být vždy ošetřeny v doprovodu rodičů. V případě vyšetření v doprovodu prarodiče či osoby blízké je nutný souhlas rodičů.

2. Děti nad 15 let mohou být ošetřeny bez doprovodu, pokud budou mít písemný souhlas zákonného zástupce(rodiče).

3. K výkonům, které mohou vážným způsobem ovlivnit zdravotní stav je nutný souhlas obou rodičů. Pro praxi dětského lékaře se jedná o všechna nepovinná očkování. Tedy je nutné, aby u těchto výkonů byl písemný souhlas obou rodičů! Před podpisem souhlasu si prostudujte příbalové letáky jednotlivých očkování.

Vám, kteří máte takovou možnost, doporučujeme vytisknutí a vyplnění formuláře ještě před příchodem do ordinace. Usnadníte a urychlíte tak průběh návštěvy či vyšetření.

 

Formuláře:

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (prarodiče)

Nesouhlas s povinným očkováním

Souhlas s nepovinným očkováním